Kauno hospiso namai

Mūsų veikla

Esame medicinos įstaiga, kuri neatlygintinai teikia medicininę, psichologinę, emocinę, socialinę, dvasinę, juridinę, bei visokią kitokią pagalbą nebe pagydomiems žmonėms bei jų artimiesiems jų pačių namuose.

Svarbi informacija

KAUNO HOSPISO NAMŲ  veiklos YPATUMAI ir skirtumai nuo kitų paliatyvios pagalbos įstaigų:
hospisas yra ne tik medicininė, bet  ir socialinė,  psichologinė,  sielovadinė įstaiga.

  • Lanko pacientą tik JO NAMUOSE. Stacionaro nėra.
  • Globoja pacientą ir jo ARTIMĄJĮ.
  • Paslaugos NEMOKAMOS.
  • Paslaugų ĮVAIROVĖ – neaprėpiama.
  • APMOKO ARTIMUOSIUS slaugos įgūdžių.
  • Padeda UŽTIKRINTI pacientų bei jų šeimos narių TEISIU įgyvendinimą, skiriant ypatingą dėmesį psichologinei bei socialinei adaptacijai.

Dėmesio: siuntimo F 027/a paliatyviai pagalbai diagnozės turi būti patvirtintos GKK antspaudais.

http://www.hospisopagalba.eu/wp-content/uploads/2016/08/Gydytojo-siuntimas.pdf


Naujienos

Dokumentai

Parama

Istorijos